lördag 20 september 2008

Recension: Shanghai Dreams


Shanghai Dreams (Qing hong)

Skådespelare: Gao Yuanyuan, Yao Anlian, Li Bin, Tang Yang, Wang Xueyang, Qin Hao, Wang Xiaofen, Dai Wenyan, Lin Yuan, You Fangming, Sun Qinchang

År: 2005
Land: Kina
Genre: Drama
Regi: Wang Xiaoshuai
Manus: Wang Xiaoshuai

Den stora proletära kulturrevolutionen var en politisk kampanj som inleddes år 1966 med det officiella syftet att sprida revolutionen till samtliga delar av den Kinesiska nationen. Vid denna tid gjordes insatser för att skapa en ”tredje front” (en försvarslinje mot dåvarande Sovjetunionen) och arbetare från landets storstäder kommenderades ut till olika destinationer med mål att industrialisera ett stort antal bosättningar. En av dessa platser var staden Guiyang i Guizhou-provinsen - och det är här, i början på 1980-talet, som filmens berättelse tar sin början när staden förfallit och misstro har utbrutit bland de invånare som en gång lämnade sina ursprungliga hem för att delta i den stora omvälvningen.

Det är beklämmande tider för Shanghainesen Wu Zemin vars högsta önskan är att hans familj ska kunna återvända till tryggheten och ett rikare liv i Shanghai. Wu Zemins begär orsakar emellertid ett otäckt frihetsberövande på sin familj där, i synnerhet hans dotter Wu Qinghong, blir utsatt för stränga restriktioner. Wu Qinghongs sociala liv begränsas och en romans mellan henne och en lokal industriarbetare förhindras av fadern.

Wang Xiaoshuai (Beijing Bicycle) ger oss här en insiktsfull och enkelt återgiven berättelse som delvis är av självbiografisk karaktär. Wang Xiaoshuais familj sändes också till Guizhou-provisen under 60-talets subversiva period och möjligtvis är det grunden till den melankoliska förnimmelse som stundom genomsyrar ’Shanghai Dreams’ och avger en tvättäkta känsla av realism. Filmen är i sin rätta bemärkelse en ganska olycklig tolkning där en lumpen och nedgången industristad med små framtidsutsikter för stadens unga ytterligare dämpar all form av positivism. Arbetet med att framhäva en eländig tillvaro är fullbordat med tämligen enkla medel.

’Shanghai Dreams’ är också en berikande återgivelse av ett land i förändring och ökande klyftor mellan unga och gamla där traditionella värderingar ställs mot en nyfikenhet på västerländsk kultur. Tonåringar gör våghalsigt uppror genom att bära utsvängda jeans och de tuffaste grabbarna odlar polisonger medan tjejerna bär läppstift. I hemlighet anordnar de danser i källarlokaler där somliga får uppleva sin första kyss. Ungdomarna är medvetna om att de lever i en utsiktslös fasad, skapad av ett parti vars skraltiga policy ständigt ekar ur utplacerade högtalare och en oerhörd medkänsla skapas för ynglingarna som vill slå sig fria från ett döende tankesätt.

Bortsett att filmen är tekniskt föredömlig och att Wang Xiaoshuai bidragit med ett slagkraftigt manus är det framförallt skådespelarna som väcker stor beundran. Yao Anlian som den övervakande fadern och Gao Yuanyuan i gestaltningen av den känslomässigt pinade Wu Qinghong alstrar båda en dramatisk hetta och är två motsatser som kompletterar varandra utmärkt. Faderns kontrollbehov är inte så lätt att fördöma som kan tro då avsikten i grund och botten är god. Ett litet stråk av munterhet finner vi i den fina vänskapsskildringen mellan Wu Qinghong och hennes väninna Xiaozhen som i mitt tycke är förtjänt av en eloge för sitt superba tillskott som vilseledd ung kvinna.

Wang Xiaoshuais ödesmättade drama är ett välbalanserat stycke film som trots sitt ledsamma tema är en attraktiv upplevelse från sin verkningsfulla inledning till överraskande avslutning. En, från min sida, väldigt varm rekommendation.

Av: Peter Nilsson

Inga kommentarer: